Ao longo de 2017, a Asociația Scoica desenvolveu as seguintes actividades: