Asociaţia Scoica are următoarele obiective:

  • Asigurarea unui sprijin socio-educaţional pentru mai mult de 50 de copii din Crasna şi Novaci;
  • Promovarea unor initiaţive ce încurajează dobândirea autonomiei beneficiarilor noştri;
  • Creşterea numărului succeselor academice, în special în rândul absolvenţilor de liceu;
  • Scăderea ratei abandonului şcolar în rândul beneficiarilor asociaţiei;
  • Dezvoltarea de parteneriate cu sectorul privat, ce pot facilita dobândirea de noi joburi pentru beneficiarii noştrii;
  • Crearea unui echilibru între cei ce beneficiază de oportunităţi şi cei ce nu beneficiază de noi oportunităţi în cadrul comunităţii;
  • Stabilirea unor parteneriate cu instituţiile de învăţământ superior pentru a ne sprijini în dezvoltarea programelor noastre;
  • Încurajarea participării comunităţii locale, regionale, naţionale şi internaţionale în iniţiativele Asociaţiei Scoica;
  • Dezvoltare unui “grup de ambasadori” ce pot sprijini tinerii şi ne pot susţine misiunea;
  • Încurajarea unor activităţi ce implică atât părinţii, cât şi tinerii, astfel asigurând o colaborare strânsă între familii şi asociaţia Scoica.